Informace o nás

Firma vznikla po ukončení činnosti firmy Lesostavby a.s. U této firmy Lubomír Janko pracoval jako strojník těžké mechanizace. V roce 1996 začal pracovat na kráčejícím bagru SCHAEFF HS - 41, vzhledem ke svým dovednostem s tímto strojem a znalostem práce  na vodních tocích. Po zániku firmy Lesostavby stroj v roce 2006 koupil a začal s ním podnikat

Specializujeme se na úpravy vodních toků a příkopů, technika nám omožňuje dostat se na místa špatně přístupná

Vítejte

 

Činnost firmy

  • úpravy toků a hrazení bystřin
  • skládání kamenných opěrných stěn
  • ukládání kamenného záhozu na březích vodních toků
  • výkopy rybníků, nádrží a jejich čištění
  • výkopy a čištení vodních elektráren
  • výkopové a dokončovací planýrovací práce pro inženýrské stavby a sítě
  • demoliční a sortýrovací práce
  • kopané studny a rezervoáry včetně uložení a zásypu skruží
  • práce pro dopravní stavby
  • ostatní zemní a speciální práce